In het Netwerk Leermiddelen komen onderwijsprofessionals samen om over diverse thema’s hun kennis te delen en te verbreden, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Denk aan beleidsvorming over leermiddelen, inzicht in de leermiddelenmarkt en duurzaamheid van leermiddelen. Het netwerk is voor iedereen in het primair en voortgezet onderwijs die betrokken is bij de keuze en implementatie van leermiddelen.

Het Netwerk Leermiddelen is een samenwerking tussen het onderwijs, SIVON en Kennisnet. 

Thema's

Het primair onderwijs en voortgezet onderwijs hebben geregeld te maken met het kiezen, aankopen, implementeren en gebruiken van leermiddelen. Om kennis en ervaringen over leermiddelen te delen, en om de dialoog over deze onderwerpen te stimuleren, richt het Netwerk Leermiddelen zich op verschillende aspecten van deze processen. Het netwerk is actief op zeven thema's:

Op elke themapagina vind je relevante informatie, een overzicht van evenementen, vragen met antwoorden en te downloaden documenten. 

Activiteiten

Binnen het Netwerk Leermiddelen kan iedereen die in het po en vo betrokken is bij de aanschaf en implementatie van leermiddelen informatie uitwisselen, activiteiten bijwonen en met elkaar in gesprek gaan. Leden hebben onder meer toegang tot:  

  • informatieve activiteiten, zoals inhoudelijke webinars en netwerkbijeenkomsten; 
  • inspiratie en ervaringen rondom leermiddelen uit de onderwijspraktijk en van experts; 
  • een platform waarop je vragen kan stellen, ervaringen kan delen en met elkaar in gesprek kan gaan. 

Op de evenementenpagina vind je inspirerende (fysieke en online) activiteiten. 

Regiegroep

De regiegroep heeft een overkoepelende en initiërende rol binnen het Netwerk Leermiddelen. Leden monitoren ontwikkelingen rondom leermiddelen in de onderwijspraktijk en het netwerk en ze bepalen samen de agenda. De regiegroep komt vier keer per jaar bijeen om de koers van het netwerk te bespreken en bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, SIVON en Kennisnet. De regiegroep heeft vijf leden:

  • Dick Bijl 
  • Berna Laumen-Holtus
  • Colette Hendriks
  • Frans Rewijk (SIVON)
  • Welmoed Lockefeer (Kennisnet).

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de regiegroep? Stuur een bericht naar Lisette Kuijt, de secretaris van het netwerk Leermiddelen.